Publicitat
Publicitat
image-alt

JORDI ANGUSTO

Pluja de milions: maniobra de distracció

Molt em temo que la pluja de milions que prometia Rajoy, segons titulava algun rotatiu, haurà estat allò que al nord en diuen un calabobos: un plugim que ha banyat tutti quanti. I no em refereixo només a...

Solidaritat o interès comú?

En una reunió de ministres de Finances de la zona euro, el representant grec, Euclid Tsakalotos, fart de sentir parlar els seus col·legues de solidaritat en relació al rescat del seu país, els proposava...

Mentre hi hagi demanda insatisfeta hi haurà potencial de feina

El títol d’aquest article es correspon amb la conclusió a què arribava Alfred Sauvy, economista i demògraf de la Catalunya Nord mort el 1990, després d’anys d’analitzar les causes últimes de la creació...

Catalunya-Espanya: ‘win-win’

En termes econòmics es dona quasi per fet i es repeteix sovint que la independència serà tan bona per a Catalunya com negativa per a Espanya. Vegem, com a exemple, un dels darrers articles d’Albert Carreras...

Lliberticida

El fet que en la majoria dels meus articles defensi l’acció col·lectiva m’ha suposat un cert escrache digital, encara que lleu, de col·lectius llibertaris que m’acusen d’anar en contra de la llibertat...

Paradoxes

Nietzsche deia que tot està prenyat del seu contrari. I això no és així només filosòficament sinó també en matèria econòmica. N’és un exemple l’enlairament i caiguda de l’euro. Amb la seva implantació,...

I ara ho lamentem?

El 1971 uns Estats Units deficitaris arran de la Guerra del Vietnam i farts d’una Europa que sentien repenjada a les seves espatlles van decretar la fi del patró dòlar-or, i van fer tremolar les...

image-alt

Fish or fishing rods?

Joan Majó claimed in Ara on Monday 1st August that, by a principle of solidarity, it is logical that there should be some transfer of financial resources from Catalonia to poorer territories. Leaving to one...

Peixos o canyes per pescar?

Joan Majó afirmava a l’ARA el dilluns 1 d’agost que, per un principi de solidaritat, és lògic que hi hagi una certa transferència de recursos fiscals des de Catalunya cap a territoris menys rics. Deixant de...

Cal sancionar Espanya? O Alemanya?

Cap unió és sostenible si els acords entre els seus membres s’incompleixen. En aquest sentit, Espanya hauria de ser sancionada en execució del procediment per dèficit excessiu que té obert, puix que s’ha...

¿Hay que sancionar a España? ¿O a Alemania?

Ninguna unión es sostenible si los acuerdos entre sus miembros se incumplen. En este sentido, España debería ser sancionada en ejecución del procedimiento por déficit excesivo que tiene abierto, por cuanto...

Un IRPF com a Polònia o com a Dinamarca?

Aquests últims dies s’ha obert el debat sobre la necessitat i conveniència d’apujar l’IRPF, cosa que ha donat pas a tota mena de demagògies, entre les quals la de Pilar Rahola abominant del Govern. Comencem...

Sota el barret de Panamà

No sortim del Luxleaks, que ens descobria l’elusió d’impostos de les corporacions, que ens arriba el Panamaleaks, descobrint-nos on i com s’ho fan per eludir impostos els qui més diners tenen, agermanats en...

Catalonia, rich and full?

Indicators such as per capita GDP or exports describe Catalonia as a wealthy nation, particularly within Spain, and among the wealthiest in Europe. Consequently, our complaints about the fiscal deficit are...

Catalunya rica i plena?

Indicadors com el PIB per càpita o les exportacions descriuen Catalunya com un país ric; dels que més a Espanya i entre els més rics d’Europa. En conseqüència, les nostres queixes pel dèficit fiscal passen...

Beneficis de la secessió per a Espanya

L’argument més encertat en els molts debats sobre l’euro és, a parer de molts, el que proposa la sortida d’Alemanya i no pas la de cap país perifèric. De ben segur que la seva moneda es revaluaria, el país...

image-alt

Ikea i les patents de corsari

Conjuntament amb els principals diaris de tot Europa, l’ARA publicava, divendres a l’edició web i ahir a l’edició paper, els resultats d’una investigació duta a terme pel grup d’Els Verds/ALE al Parlament...

Immigrants poc productius?

L’economista Miquel Puig començava un parell d’articles recents sobre política de natalitat afirmant que només els poc o mal informats poden esperar que la baixa natalitat sigui compensada per la...

Escòcia, Gal·les... Catalunya

Els partits nacionalistes gal·lès i escocès han fet públic recentment el seu posicionament davant el referèndum britànic sobre la UE. En síntesi, tots dos defensen continuar a la UE però fora de l’euro,...

Elusió fiscal i pressupost europeu

Aquesta setmana el Parlament Europeu ha aprovat dos importants elements força correlacionats: el pressupost del 2016 i les recomanacions per acabar amb l’elusió fiscal que ha proposat la comissió...

Varufakis, Schäuble i els superàvits

Vaig contactar amb Iannis Varufakis ara fa tres anys, arran de la publicació d’El minotauro global, un assaig en què l’autor explica la història d’Occident des del 1945 fins a la caiguda del Mur de Berlín...

El més greu no és el deute, sinó el forat que amaga

Mentre ni somiàvem en la independència, ens preocupàvem pel dèficit fiscal i com reduir-lo, i vam arribar a assolir sobre aquesta qüestió una expertesa teòrica notable i uns resultats més aviat minsos. Per...

The Europe that we will find

The most frequent threat of unionists consists of placing the Catalan Republic outside of the European Union, as our language and our voice, never well represented by their agents, already are due to the...

L’Europa que ens trobarem

L’amenaça més freqüent de l’unionisme consisteix a situar la República Catalana fora de la Unió Europea, com ja ho està la nostra llengua per voluntat d’Espanya i també la nostra veu, mai ben vehiculada...

image-alt

TTIP, ISDS: les sigles que ens amenacen

L’Anglaterra d’Adam Smith defensava el lliure comerç alhora que inventava el made in Germany per discriminar els productes de “baixa qualitat i baix cost” alemanys, una barrera no tarifària que va durar...

image-alt

Ai, Europa!

Si l’independentisme diu no a Espanya però sí a Europa, l’unionisme diu Espanya sí i Europa també. No deixa de ser curiosa, la coincidència; encara més tenint en compte que tant el 1714 com el 1936 i el...

image-alt

Europe: oh, dear!

If the independence movement says "No" to Spain but "Yes" to Europe, unionism says "Yes" to Spain and "Yes" to Europe, too. It is a curious coincidence, even more so when you consider that in 1714, 1936,...