Cultura i Esports manté les subvencions pel 2020

La dotació pressupostària continua sent de 150.000 euros per minimitzar les afectacions generades pel coronavirus

El ministeri de Cultura i Esports va publicar el mes de febrer al BOPA la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l'any 2020. El 6 de març, es va tancar el termini de recepció de sol·licituds. Tot i la situació conjuntural generada per la crisi sanitària, Cultura ha decidit mantenir el seu suport a les associacions, entitats, artistes i empreses culturals que s'hi van presentar. Així doncs, podran portar a terme els projectes o activitats en el seu àmbit d'actuació quan s'alcin les mesures excepcionals.

El ministeri ha prioritzat l'atorgament de les subvencions culturals i manté la dotació pressupostària de 150.000 euros de la convocatòria 2020, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions generades per la pandèmia i contribuir a la recuperació del teixit cultural del país.

Abans que finalitzi el mes d'abril, el ministeri de Cultura es posarà en contacte amb cadascun dels sol·licitants per assegurar que els projectes per als quals han demanat la subvenció seran encara viables quan s'aixequin les mesures excepcionals, i encetar així el procés d'avaluació dels projectes sobre una base pressupostària adequada.

D'altra banda, les entitats que per raó de la seva activitat tenen un conveni de col·laboració signat amb el ministeri, s'ha treballat conjuntament en una revisió dels seus projectes per adaptar l'import de les contribucions econòmiques a l'execució real que preveuen per al 2020.

Suport a les entitats esportives

En una línia similar s'ha treballat des de la secretaria d'Estat d'Esports. En aquest cas, l'objectiu és el de mantenir el ple suport a les entitats esportives però redimensionant les ajudes en relació amb les competicions anul·lades.

Així, i de mutu acord amb les federacions, el conjunt de les entitats esportives han reunit una bossa solidària amb 524.000 euros que es destinaran a fer front a la situació generada per la Covid-19. La quantitat de diners prové d'aquelles competicions i desplaçaments que s'han anul·lat a causa de l'emergència sanitària i que, per tant, són elements de despesa als quals les federacions no hauran de fer front. En cap cas aquesta contribució econòmica afecta a les partides relacionades amb el funcionament diari de les federacions.