L'AFA comença la cessió de part de les carteres d'Assegurances Generals a altres companyies

El traspàs es fa a favor de les entitats asseguradores que participen en el pla de contingència aprovat per l'executiu

L’Autoritat Financera Andorrana ( AFA) ha anunciat aquest divendres que ha procedit a adjudicar les cessions de les carteres d’ Assegurances Generals (AGA), després de l’aute de la Batllia del passat 20 de desembre en el marc de la causa de fallida-cessació de pagaments de l’asseguradora i de la societat Carlemany SA. En aquest sentit, des de l’AFA destaquen que l’aute judicial autoritza la cessió de les carteres de vida risc i no vida d’Assegurances Generals abans de l’1 de gener. Aquesta cessió s’ha de fer a favor de les entitats asseguradores que participen en el pla de contingència de les pòlisses d’assegurança del ram no vida i vida risc d’AGA aprovat pel Govern el passat mes d’octubre. Així, cal destacar que Assegur, Financera i Multisegur són les tres entitats que han rebut la cessió de les carteres d’Assegurances Generals.

Tal com informen des de l’AFA, aquestes cessions de cartera s’efectuaran d’ofici a data de renovació. De manera general, afegeixen, les garanties obertes per les pòlisses d’AGA han estat "millorades per les entitats cessionàries". Les primes de tarifa que aplicaran les entitats adjudicatàries en el moment de la renovació seran les mateixes que aquestes entitats apliquen actualment als seus clients.

Cal recordar que, des de l’1 d’octubre de 2019, les cobertures de les pòlisses dels productes de vida risc i no vida estan garantides pel pla impulsat per l'executiu i que, per tant, aquells sinistres succeïts amb posterioritat al 30 de setembre i fins a la data del venciment de la pòlissa no s’han de presentar a la massa creditora sinó que s’han de tramitar directament a AGA, quedant coberts segons les condicions contractuals.

Les entitats cessionàries contactaran els prenedors de les pòlisses d’assegurances abans del venciment de cadascuna d’aquestes per informar-los de la prima de renovació corresponent i de les condicions de la pòlissa, i acordar, si escau, la seva renovació.