Publicitat
Publicitat

BPA ven 31 MEUR de deute públic per obtenir liquiditat

Aquests valors van ser subscrits per BPA el 30 de desembre de 2013, i s’han mantingut en cartera pròpia en la seva totalitat

L'Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha decidit vendre valors de deute públic propietat de BPA a la resta de bancs del país, per un valor de 31.577.000 euros, per poder obtenir liquiditat. Així s'ha publicat aquest dimecres al BOPA.

Així, l'AREB ha acordat la venda a les societats Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.; Mora Banc Grup, SA/Mora Banc, SAU; Crèdit Andorrà, SA i BancSabadell d’Andorra, SA. de 31.577 valors de deute públic andorrà propietat de BPA, d’un valor de 1.000 euros de nominal cada un i d’un valor nominal agregat de 31.577.000 euros, emesos pel Principat d’Andorra el 30 de desembre del 2013, amb venciment previst el 31 de desembre del 2015.

Aquests valors van ser subscrits per BPA el 30 de desembre de 2013, i s’han mantingut en cartera pròpia en la seva totalitat. Es troben lliures de càrregues i gravàmens de qualsevol tipus i naturalesa, i disponibles per a la venda amb la limitació de ser transmissibles exclusivament a entitats de crèdit andorranes. Els valors de deute públic no cotitzen en cap mercat financer. El preu de venda és la par, és a dir, el valor nominal unitari de 1.000 euros.

L'AREB ha decidit transmetre a la societat Andorra Banc Agrícol Reig, SA, 8.238 valors de BPA, per un preu total de 8.238.000 euros. A la societat Mora Banc Grup, SA, se li han transmès 8.649 valors de BPA, per un preu total de 8.649.000 euros. Paral·lelament, l'AREB ha transmès a Crèdit Andorrà, SA, 12.511 valors de BPA, per un preu de 12.511.000 euros. Finalment, també s'han transmès a BancSabadell d’Andorra, SA, 2.179 valors de BPA, per un preu total de 2.179.000 euros.