Publicitat
Publicitat

Baixen un 1,8% les matriculacions al juliol

En els darrers 12 mesos es van matricular 3.539 vehicles, el que suposa un creixement del 6,8% respecte al mateix període anterior

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat de 330, el que suposa una davallada respecte al mes de juliol de l’any anterior de l'1,8%, segons les dades facilitades aquest dimecres pel Departament d'Estadística. Les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat de 3.539, el que suposa un creixement del 6,8% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.315 vehicles. Pel que fa a les dades mensuals ajustades, les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol presenten una pujada de l'1,6%. 

En aquest mes de juliol, però, presenten creixements els grups de 'Motocicletes i Ciclomotors', amb un 13,6% i 'Altres”', amb un 8,3%. Per contra, presenten descensos els grups de 'Camions i Camionetes, amb un 19,0% i Turismes, amb un 5,1%. Les dades del Departament d'Estadística mostren també que durant el que es porta de 2016, les matriculacions de vehicles han augmentat un 7,2% respecte al mateix període de l’any passat. Així mateix, les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat de 3.539, el que suposa una pujada del 6,8% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.315 vehicles. Les 'Motocicletes i Ciclomotors' i els 'Turismes' han tingut uncreixement del 21,3% i del 5,6%, respectivament, mentre que els 'Camions i Camionetes', amb un 8,7% i 'Altres', amb un 5,4%, han tingut variacions negatives.

Pel que fa a les matriculacions segons el tipus de carburant, al juliol destaquen els increments de tots els grups a excepció dels vehicles de gasoil, que han sofert una davallada respecte al mateix mes de l’any anterior del 20%. Pel que fa als vehicles 'Elèctric 100%' i 'Híbrid gasolina endollable', aquest juliol se n’han matriculat 12 i 10, respectivament, mentre que al juliol de l'any passat no se’n va matricular cap. Al llarg dels primers set mesos d'enguany, les matriculacions de vehicles dels grups 'Elèctric 100%', 'Híbrid gasolina no endollable' i 'Gasolina' han tingut increments respecte al mateix període de l’any 2015 del 2.050%, 69,2% i 22,2%, respectivament. 

Per contra, 'Híbrid gasoil no endollable', 'Sense carburant' i 'Gas-oil' han patit davallades del 100%, 13,2% i 8,8%, respectivament. Pel que fa als vehicles 'Híbrid gasolina endollable', se n’han matriculat 31, mentre que al mateix període de l’any anterior no se’n va matriculat cap. Dels darrers dotze mesos cal destacar l’augment dels grups 'Híbrid gasolina endollable (1.650%), Elèctric 100%' (780%) i 'Gasolina' (19,7%). Per contra, hi ha un descens dels grups 'Sense carburant' (20,4%), 'Híbrid gasolina no endollable (6,9%) i 'Gas-oil' (3,7%). 

Finalment, quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual positiva a l’alça els darrers mesos, situant-se aquest mes de juliol en un 1,6% positiu. El grup 'Turismes' mostra una tendència a l’alça, amb una pujada del 2,4%. Les 'Motocicletes i Ciclomotors' (creixent un 0,9%) mostren una tendència mensual a la baixa, encara que amb valors positius. Camions i Camionetes (descens del 4,3%) i 'Altres' (baixada del 0,5%) també mostren una tendència a la baixa però, en aquests casos, amb valors negatius.