La CEA reclama que es modifiqui la llei òmnibus perquè s'ajudi a totes les empreses

Consideren que hi ha un "greuge comparatiu" amb aquelles societats que no han suspès la seva activitat

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera "indispensable" que les mesures d’ajut econòmic contingudes en el projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, més popularment coneguda com a llei òmnibus, es facin "extensives" a totes les empreses dels sectors que hagin patit una davallada en la seva activitat i facturació.

Des del moment en què es va publicar, la CEA ja va insistir que els ajuts directes de caire econòmic continguts a la llei -com són l’exempció del 15,5% de cotització de la part patronal a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i les exempcions o rebaixes en les tarifes d’electricitat i telecomunicacions- s’havien d’aplicar a totes les empreses que haguessin patit una davallada significativa en la seva activitat i facturació com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

La CEA interpreta que quan la llei òmnibus es refereix a empreses “que hagin suspès la seva activitat” s’està referint tant a les suspeses per decret governamental, com a les que han tancat voluntàriament, com aquelles que mantenen un servei de guàrdia o de permanències. Aquesta interpretació ha quedat ratificada, afegeixen, pel decret del Govern publicat al BOPA aquest dilluns; una decisió que la patronal valora positivament, perquè una interpretació restrictiva de la llei hagués suposat un greuge comparatiu.

Tot i així, lamenten que l’aplicació de les mesures contingudes a la llei òmnibus continua presentant "un greuge comparatiu" amb aquelles empreses que no han suspès la seva activitat, per ser considerades serveis essencials, però que "registren davallades de l’activitat i de la facturació que en alguns casos poden superar el 70%, el 80% o el 90% respecte a les mateixes dates de l’any anterior". Es tracta, detallen, d’empreses de sectors tan diversos com la venda al detall de productes considerats de primera necessitat, el transport de mercaderies i carburants, la venda de carburants, les agències de duana, la distribució majorista dels productes considerats de primera necessitat, alguns hotels o les farmàcies.

Exposen que resulta "evident" que la situació no és uniforme entre els diferents sectors que romanen oberts i, fins i tot, entre les empreses d’un mateix sector. En aquest sentit, la patronal considera que el més aconsellable seria establir una gradació en l’accés a aquests ajuts en funció de la davallada de l’activitat i la facturació de cada empresa, de tal manera -per exemple- que l’exempció de la part patronal de la cotització a la CASS s’apliqués en proporció a aquesta davallada. Aquesta proposta la farà arribar aquest dimarts mateix el representant de la patronal al consell d’administració de la CASS, Francesc Zamora.

Més enllà d’aquest punt, la patronal considera que caldria modificar la llei òmnibus i permetre a les empreses que romanen obertes -i que en molts casos són serveis essencials per a la comunitat- que tinguin accés, de manera proporcional, a tots els ajuts econòmics previstos. Així mateix, aquest accés als ajuts hauria de tenir caràcter retroactiu a comptar des del dia 14 de març.

La patronal considera que és una qüestió "d’interès general" que aquestes empreses continuïn operatives, però en alguns casos -des del punt de vista estricte del seu balanç- "fins i tot els resultaria menys costós romandre tancades i poder accedir als ajuts públics", manifesten.