Crèdit Andorrà, primera entitat que fa servir el certificat electrònic del Govern per emetre documentació

Crèdit Andorrà és la primera entitat financera de la plaça andorrana a utilitzar el certificat electrònic del Govern d’Andorra per signar digitalment documentació emesa pel banc i que té com a destin el Govern i altres entitats públiques i parapúbliques del país. Aquesta iniciativa és un pas més en el procés de digitalització que està duent a terme el banc i que l’ha portat a ser pionera en solucions digitals innovadores.

L'entitat ha fomentat la utilització del certificat electrònic per seguir millorant el servei al client i l’eficiència en els processos, ja que amb aquesta implementació es redueix el temps en la gestió de les peticions que fan els clients de determinada documentació i s’eviten desplaçaments a les oficines. Per tal d’agilitzar encara més el procés, s’ofereix la possibilitat als clients d’indicar el destinatari de la documentació per tal que, un cop finalitzat el procés, el banc li pugui enviar directament el document signat electrònicament.

El certificat electrònic és una identificació digital que permet autenticar-se i signar electrònicament documents de manera segura, amb la mateixa validesa que la signatura manuscrita. Aquest sistema garanteix la seguretat en l’autenticitat i la integritat dels documents.

Actualment, aquesta operativa està disponible en certificats electrònics destinats al Govern o a entitats públiques i parapúbliques. El banc treballa per, de manera progressiva, anar ampliant les tipologies de documents en els quals es podrà utilitzar la signatura electrònica.

Crèdit Andorrà també va ser pioner en permetre als clients amb certificat electrònic del Govern utilitzar-lo per registrar-se a la banca online e-Crèdit, així com per signar alguna de les operatives.

Crèdit Andorrà, amb l’objectiu de millorar el servei i l’experiència al client, promou la digitalització i és pioner en el desenvolupament d’iniciatives innovadores basades en l’aplicació de noves tecnologies.