Davallada generalitzada dels preus dels carburants durant el mes de març

Les importacions han caigut un 29,9% durant el tercer mes de l'any

Els preus dels carburants (expressats en euros per litre) han experimentat durant el mes de març una disminució generalitzada respecte al mes anterior. Així, tal com ha fet públic el departament d'Estadística, el gasoil de calefacció s’ha pagat a 0,724 euros de mitjana, fet que equival a una variació del -5,9%. Els gasoils de locomoció i millorat s’han pagat, de mitjana, a 0,942 i 0,972 euros, un -7,3% i un -7,1%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans i la sense plom de 98 octans, s’han pagat a 1,083 i 1,143 euros de mitjana, que equival a una variació del -4,6% i -4,3%, respectivament.

Si ho comparem amb el mes de març del 2019, també han disminuït els preus de tots els carburants. El del gasoil de calefacció ho ha fet un 10,4%; el del gasoil de locomoció i el de locomoció millorat han disminuït un 9,2% i 9,0%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans, ha baixat un 2,4% i el de la gasolina sense plom de 98 octans ho ha fet un 2,3%.

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període de anterior, el gasoil de calefacció s’ha pagat, de mitjana, a 0,790 euros, el que significa una reducció de l'1,4%. El gasoil de locomoció i el de locomoció millorat s’han pagat, de mitjana, a 1,029 i 1,059 euros, equivalent a una reducció de l'1,3% ambdós. La gasolina sense plom de 95 octans s’ha pagat, de mitjana, a 1,152, un 0,1% menys; i la gasolina sense plom de 98 octans ha tingut un preu mitjà d'1,212 euros, el que equival a una variació percentual del -0,3%.

D'altra banda, Estadística ha facilitat dades que indiquen que la importació de carburants durant el mes de març ha estat d'11,67 milions de litres. Això representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l’any anterior del 27,5%. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 178,86 milions de litres, que suposa una variació negativa del 3,5% respecte als 185,26 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. A més, de gener a març d'aquest any la importació dels carburants ha estat de 47,85 milions de litres, suposant una variació percentual del -8,6% en contraposició al mateix període de l'any 2019.

Mercat exterior

D'altra banda, cal destacar que les importacions han sumat durant el mes de març un valor de 77,11 milions d’euros, que suposa una variació percentual del -29,9% respecte al març de l’any anterior. Cal destacar, segons les dades d'Estadística, que tots els grups presenten valors negatius per aquest mes. Els grups amb una variació percentual negativa més destacada són energia, amb un 60,3%; joieria, amb un 52,6% i transport, amb un 47,1%. Sense el capítol energia, la variació percentual és d’un -26,6%.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.338,81 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -3,0% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.379,78 milions. Sense el capítol energia, les importacions disminueixen un 1,9% en comparació a l'any anterior. Tenen una variació percentual positiva les partides diversos (3,0%); begudes i tabac (2,9%) i alimentació (1,6%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa més destacada són construcció (18,1%) i energia (14,6%).

Durant els tres primers mesos de l’any, el total d’importacions és de 290,76 milions d’euros, amb una variació percentual del -11,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Totes les partides presenten valors negatius, i les més destacades són joieria (26,5%); energia (26,1%); diversos (19,6%) i construcció (17,4%).

D'altra banda, les exportacions durant el mes de març han sumat 5,64 milions d’euros, amb una variació percentual del -39,3% respecte al període anterior. Totes les partides exportades presenten valors negatius. Tenen una variació percentual negativa destacada i una variació absoluta més significativa les partides electrònica (48,5%); transport (37,2%) i joieria (39,5%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 113,19 milions, amb una variació percentual positiva del 6,9% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són electrònica, amb un 13,7%; diversos, amb un 25,8%, i industrial, amb un 22,3%. Per contra, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és transport, amb un 9,7%.

En els primers tres mesos de l'any, el total d’exportacions és de 22,98 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 2,6% respecte el mateix període de l'any anterior. Destaca amb valors positius la partida industrial (26,5%). En canvi, les partides amb una major variació absoluta negativa hi ha electrònica (6,5%) i farmàcia-perfumeria (35,3%).