Dèficit de 25,6 milions d'euros el 2018, un 0,8% més que el 2017

Cinca destaca que “el dèficit de caixa se situï per sota de l’1% del PIB”

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha entrat a tràmit parlamentari en projecte de llei de pressupost del 2018 i, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, n’ha destacat algunes de les línies generals. D’aquesta manera, ha subratllat que el dèficit serà de 25,6 milions d’euros, una xifra que suposa un increment del 0,86% respecte de l’exercici 2017 però que, tal com ha remarcat Cinca, continua la línia marcada en anys anteriors que “el dèficit de caixa se situï per sota de l’1% del PIB”. Aquests 25,6 milions són el resultat d’un dèficit de gestió de 12,4 milions d’euros (un 29,1% més) i de les despeses financeres de 13,2 milions i que davallen un 16,39% menys, una xifra que, tal com destaca Cinca, es deu entre d’altres que els tipus d’interès estan molt baixos.

A grans línies, el pressupost del 2018 preveu uns ingressos corrents de 425,2 milions d’euros, és a dir, un 2,44% més que l’any passat i unes despeses corrents de 390 (un 2,59% més), entre les quals 376 milions de funcionament i unes despeses d’inversió i de transferències de capital de 60,8 milions.

Tal com ha manifestat Cinca, el fet que el dèficit se situï per sota de l’1% del PIB “permet que any rere any i més ara que estem entrant en creixement, l’endeutament vagi disminuint respecte del PIB de l’Estat, és a dir, que la riquesa que genera el país és superior al dèficit” i ha remarcat que els dos mandats de Demòcrates per Andorra s’ha seguit tant aquesta premissa com que les liquidacions dels pressupostos hagin estat millors que la previsió.

Altres dades que ha remarcat Cinca és que pel que fa als ingressos en impostos directes es preveu una xifra similar a la de l’any anterior i on es preveu un creixement és en els impostos indirectes, amb 291,9 milions, un 3,97% més que el 2017. En taxes i altres ingressos l’increment previst és del 2,45%. Els ingressos patrimonials, procedents dels dividends de FEDA, Andorra Telecom i de la comercialització dels euros, es preveuen 33,1 milions, amb un descens del 5,36% respecte del 2017.

Quant a les despeses, les de personal s’eleven a 110,7 milions, amb un increment del 2,73%, un concepte que incorpora, per exemple, la revisió dels salaris amb l’IPC. Les inversions reals s’eleven a 49,5 milions d’euros, un 4,74% menys, però en aquest sentit, Cinca ha remarcat el fet que certs aspectes, com pot ser l’asfaltatge de les carreteres secundàries, que són competència dels comuns, es comptabilitza ara, a recomanació del Tribunal de Comptes, en el capítol de transferències de capital, que per al 2018 s’incrementa un 35,18% fins als 11,2 milions, la qual cosa suposa que les despeses de capital siguin de 60,8 milions, un 0,78% més.

Pel que fa al repartiment dels dividends de FEDA i d’Andorra Telecom, Cinca ha remarcat que en el primer dels casos es repartiran un 30% dels beneficis mentre que en el cas de la companyia de telecomunicacions, ha remarcat que la idea inicial era seguir repartint el 100% del benefici però que mentrestant ha tingut lloc la venda de les accions de MásMóvil, la qual cosa ha generat una plusvàlua important que no es repartirà.

Cinca ha destacat que el tràmit parlamentari del pressupost és complex i que podria ser que no estigués aprovat l’1 de gener, si bé ha afegit que en algunes ocasions en dos mesos s'ha pogut fer l'aprovació.

L'INAF com a supervisor del sector assegurador

D’altra banda, el Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) perquè pugui ser el supervisor del sector de les assegurances i reassegurances, tal com marca la llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat aprovada el mes de juny i que entra en vigor l’1 de gener. En cas que el text no fos aprovat abans d’aquesta data, la supervisió la faria el ministeri de Finances.