Publicitat
Publicitat

Descens en el dipòsit de comptes arran de la declaració jurada

El fet que no s'hagi de presentar la declaració jurada per a beneficis inferiors a 150.000 euros ha fet disminuir la xifra fins a 6.013, ja que fins ara es comptabilitzava com a dipòsits

El Ministeri de Turisme i Comerç ha comptabilitzat, fins al 31 de juliol en què acabava el termini per a aquest tràmit, 6.013 registres del dipòsit de comptes, corresponents a l’exercici 2015, el que representa 1.183 menys que els enregistrats a la mateixa data de l’any passat, tal com ha informat el titular de la cartera, Francesc Camp. Aquesta disminució, segons ha especificat el ministre, ve justificada pel fet que la Llei de pressupost d’aquest any ha derogat l’obligació de presentar la declaració jurada a les persones físiques amb ingressos inferiors a 150.000 euros, que en anys anteriors havia suposat unes 1.700 declaracions jurades, el que representava al voltant del 24% del total de registres. Així, el ministre ha aclarit que aquestes declaracions, fins ara, es "computaven com a dipòsits de comptes", la qual cosa justifica la davallada.

Els 6.013 registres inclouen el dipòsit de comptes anual en model simplificat (xifra anual d’ingressos inferior a 600.000 euros), el dipòsit de comptes anuals en model abreujat i en model normal (xifra anual d’ingressos superior a 600.000 euros), i residualment alguna declaració jurada.

Segons la informació facilitada per l'Executiu, enguany el major nombre de registres va tenir lloc el divendres 29 de juliol, data en què es van comptabilitzar 939 dipòsits de comptes.

Des del Ministeri de Turisme i Comerç es ressalta que els empresaris "no només segueixen millorant en l’acompliment dels seus deures de comptabilitat sinó que estan acomplint les obligacions en els terminis legals establerts".