Publicitat
Publicitat

Escaldes tanca el 2014 amb un superàvit de 600.000 euros

La minoria critica que la reducció dels costos de personal no vagi en detriment del servei al ciutadà i la majoria destaca que s'ha pogut fer la inversió més alta del mandat

El Comú d'Escaldes ha aprovat aquest dilluns la liquidació dels comptes del 2014 amb un superàvit de 600.000 euros gràcies a uns ingressos de 21 milions d'euros i unes despeses de 20,4 milions. Aquest resultat ve per un augment del 5% dels ingressos respecte del previst i un 7% menys de despeses. El primer correspon a les transaccions gravades amb ITP i les transferències del Govern derivades de l'aprovació de l'IGI. Amb tot, la consellera de Finances, Núria Gómez, ha exposat que no es compensa l'import que el Comú ha deixat d'ingressar en concepte d'ITP arran d'aquesta modificació legislativa, que seria d'1,4 milions d'euros. El segon es divideix al 50% entre la disminució de la despesa de personal i la de béns corrents i serveis que ha permès modificar el pressupost d'inversió i apujar-lo dels 900.000 euros inicials als 3,4 milions previstos. Així, durant el 2014 s'han liquidat 2,4 milions d'inversió que és la xifra més alta del mandat.

Precisament aquest darrer punt ha estat objecte de crítica per part de la minoria perquè creuen que la no cobertura de baixes pot comprometre els serveis als ciutadans i perquè assenyalen que hi ha una manca de planificació en inversions que reclamaven des de l'inici del mandat. En canvi, la consellera de Finances ha afirmat que les obres del Falgueró i de la part alta es van acabar de negociar durant l'any i es van poder tirar endavant, per exemple, un cop hi va haver acord amb el Govern per la repartició de l'ITP.

El deute de la parròquia és de 26,6 milions d'euros en acabar el 2014 i durant el darrer exercici es van amortitzar 2,8 milions d'euros, situant l'endeutament al 137% del llindar establert.

A més, durant la sessió d'aquest dilluns s'ha aprovat incorporar al pressupost del 2015 els crèdits dels reconduïts del 2014 per valor d'1.468.232,14 euros corresponents a les obres del Falgueró, a despeses corrents i a modificacions de crèdit. La majoria aniran a càrrec de romanents de tresoreria, segons ha exposat Gómez, excepte 1,3 milions del Falgeró que aniran a càrrec d'endeutament.

Vall del Madriu

Els consellers de la minoria del Comú d'Escaldes, Cèlia Vendrell i Aleix Mañosas, han tornat a demanar informació a la majoria sobre la comissió de gestió de la Vall del Madriu. En concret, han demanat sobre els comptes del 2013, 2014 i el pressupost del 2015. En el tancament de l'any passat veuen un resultat negatiu de 30.000 euros que, segons ha exposat la cònsol major, Trini Marín, correspon a unes obres al centre d'acollida de la Vall que es van sufragar amb una aportació extraordinària de 5.000 euros de cada Comú, tancant així en equilibri la liquidació. A més, en el pressupost d'aquest any observen una diferència entre ingressos i despeses de 57.000 euros que la majoria ha explicat com a salari de la directora de la comissió i alguna altra despesa. Aprofitant la presidència d'Escaldes en aquesta comissió, Vendrell i Mañosas han reclamat més transparència.