Publicitat
Publicitat

El Govern tanca el 2014 amb un superàvit de gestió de 16 MEUR

Es tracta del primer resultat positiu des de l'any 1997, i el resultat de caixa també és valorat positivament, amb un dèficit de 5,3 milions d'euros

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha presentat els resultats de la liquidació pressupostària valorant molt positivament haver aconseguit l'objectiu marcat pel Govern a principi de la legislatura d'assolir l'equilibri pressupostari. El resultat del 2014 ha estat d'un superàvit de gestió de 16 milions d'euros, i Cinca ha remarcat que és el primer cop des de l'any 1997 que s'aconsegueix un resultat positiu. No obstant, al resultat de caixa, és a dir, tenint en compte les despeses financeres, s'assoleix un dèficit de 5,3 milions d'euros.

Cinca ha detallat els ingressos corrents del 2014 que es van situar en 371 milions d'euros, 20 milions més que el 2013, tenint en compte que totes les comparacions són sense incloure els ingressos extraordinaris provinents de les reserves d'Andorra Telecom. L'increment dels ingressos s'aconsegueix gràcies a un augment dels impostos directes, que es van situar en els 60,6 milions d'euros, un 84,2% més que el 2013. Els impostos indirectes, en canvi, es van mantenir estables amb una lleugera tendència a la baixa (-1,78%) situant-se en els 271,1 milions. Dins aquests, les taxes al consum del tabac són una part important, i a causa del descens del consum en els països veïns i de l'auge del tabac de picadura, i de baix cost, l'import ha disminuït dels 112 milions d'euros del 2013 als 100 milions el 2014.

Pel que fa a les depeses, es van situar en 376,884 milions d'euros, mantenint-se estables respecte a l'any anterior. Les despeses corrents van baixar dels 285 milions d'euros als 281, tot i que les despeses de personal van incrementar-se en un 2% a causa dels concursos per contractar personal als cossos especials i de l'inici de la recuperació d'alguns triennis. Les inversions, a més també van augmentar, dels 36,7 milions als 40,2.

El ministre portaveu ha insistit en el fet que l'endeutament s'ha mantingut estable des del 2012, tal com s'havia proposat el Govern, a l'entorn dels 914 milions d'euros. En relació al PIB, el dèficit de caixa de l'any 2014 representa el 0,22%, mentre que l'endeutament acumulat se situa per sota del 37% del PIB. Aquestes xifres, segons Cinca, haurien de transmetre un missatge de confiança ja que són percentatges molt per sota d'altres països de la Unió Europea.

A més, també ha celebrat que la maturitat de l'endeutament s'ha pujat de prop d'un any, a principi de legislatura a cinc anys actualment.