Publicitat
Publicitat

L'INAF va lliurar l'informe d'inviabilitat de BPA el 21 de juny

L'Institut explica que, si bé l'ha lliurat a la Batllia, no ho ha fet a la Comissió especial de vigilància perquè el Tribunal Constitucional "ni obliga ni autoritza" aquest lliurament

L'INAF ha respost aquest divendres a les informacions publicades en relació a l'informe sobre la inviabilitat de BPA que l'entitat va elaborar l'abril del 2015 i que, tal com va sol·licitar el Tribunal Constitucional en la sentència del passat 9 de maig, havia de lliurar a la Batllia. L'institut ha assegurat que, per requeriment de la providència del 20 de maig dictada per la secció administrativa del Tribunal de Batlles que va ser-li notificada el 2 de juny, va lliurar l'informe per escrit el passat 21 de juny.

En canvi, l'INAF explica que no ha donat compliment a la petició feta per la Comissió especial de vigilància, que també demanava disposar de l'informe. Argumenta que el TC "ni obliga ni autoritza aquest institut al lliurament de l'informe", i que no es pot atendre la petició pel deure de secret regulat a la Llei de l'INAF. De fet, recorda que la violació d'aquest deure de secret és constitutiva de delicte, excepte si la seva revelació és autoritzada o imposada per una disposició legal vigent, i impedeix divulgar tant a tercers com a autoritats les informacions confidencials de les seves activitats professionals, sense perjudici dels casos penals. Tot plegat, es va notificar per carta al president de la comissió, Ladislau Baró, el passat 22 de juny.