Publicitat
Publicitat

L'IPC del juny se situa en el 2,6%

La dada, dues dècimes menor a la del maig, mostra una desacceleració des de la primavera

L'Índex de Preus al Consum (IPC), facilitat aquest dijous pel departament d'Estadística, se situa en el 2,7%, una dada inferior en dues dècimes a la del maig, el que mostra una petita desacceleració que es va iniciar a la primavera, després d'una pujada continua des de l'estiu del 2016. 

En termes anyals, els grups de l’IPC que provoquen que la variació del mes de juny es mantingui en termes positius són el vestit i el calçat, els aliments, begudes i tabac, els mobles, estris domèstics i serveis per a la llar, els hotels, cafès i restaurants i els béns i serveis diversos, aquest darrer grup per l'augment dels preus de les joies.

Per contra, els grups de l’IPC que desacceleren la taxa de variació del mes de juny són l'esbarjo, espectacles i cultura, l'habitatge, gas i electricitat, principalment per un creixement menor de la variació anual dels preus dels combustibles líquids; i el transport. Finalment els grup de l’IPC que ha mantingut la variació de preus al juny han estat l'ensenyament i la salut.

Pel que fa a les variacions mensuals, augmenten quan l’any anterior es mantenien els mobles i serveis per a la llar i els aliments, begudes i tabac. Així mateix disminueixen menys que l’any anterior el grup dels hotels, cafès i restaurants i el vestit i calça. Per contra, tenen un efecte moderador sobre l’IPC els grups que tenen variacions mensuals que disminueixen quan l’any anterior augmentaven, com són l'habitatge, gas i electricitat i el transport. Els grups de la salut i l'ensenyament presenten una variació mensual estable.

Pel que fa a l'IPC dels països veïns, les dades es faran públiques dilluns 17 de juliol, encara que els índexs avançats que es van oferir a finals del mes de juny mostraven un 0,7% a França i un 1,5% a Espanya.