Publicitat
Publicitat

L'IPC del maig se situa en el 2,8%

Es manté la tendència a l'alça però baixa dues dècimes respecte l'índex que es va registrar a l'abril

L'Índex de Preus al Consum (IPC) del mes de maig se situa en el 2,8%, i continua així la tendència a l'alça encara que a l'abril la variació anual va ser dues dècimes més alta, segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística. 

En termes anyals, els grups de l’IPC que provoquen que la variació del maig es mantingui a l’alça són l'esbarjo, per l'increment dels serveis culturals i recreatius col·lectius i els viatges turístics; els mobles, estris i serveis per a la llar, per l’augment dels preus dels articles tèxtils per a la llar i altres articles de mobiliari; els hotels, cafès i restaurants, principalment per un augment dels preus de les begudes alcohòliques consumides fora de la llar, i els aliments, begudes i tabac, per una pujada de preus de les begudes no alcohòliques.

Per contra, els grups de l’IPC que desacceleren la taxa de variació del mes de maig són la salut, pel decreixement dels preus dels productes farmacèutics, aparells i material terapèutic; l'habitatge, gas i electricitat; el vestit i calçat; i el transport, per un increment inferior de preus dels carburants i lubricants. L'ensenyament i els béns i serveis diversos han mantingut la variació de preus al mes de maig.

Pel que fa a les variacions mensuals, els grups que destaquen per la seva repercussió a l’alça són el vestit i calçat i els aliments, begudes i tabac. Per contra, el transport repercuteix a la baixa en la variació mensual de l’IPC.

Quant a l'IPC dels països veïns, a Espanya se situa en l'1,9%. Aquesta desacceleració és conseqüència de la disminució dels preus del transport, principalment per una baixada dels preus dels carburants, envers a la pujada de l’any anterior. L'oci i cultura experimenta un decreixement a causa dels preus dels paquets turístics que desacceleren més que l’any anterior. Per altra banda, el grup de les comunicacions presenta una acceleració a conseqüència de l’augment dels preus en els serveis de telefonia. 

A França, l'IPC se situa en un 0,8%, una desacceleració que s’explica pels preus de l'energia, a conseqüència d’un decreixement dels preus dels productes relacionats amb el petroli. Per contra, els preus de l’alimentació experimenten una acceleració a causa d’un augment dels preus dels productes frescos. 

Finalment, a nivell de la Unió Monetària, l’evolució dels preus en termes de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) avançat, ha suposat una variació anual del 1,4% positiu al maig, que en cas de confirmar-se, suposaria una desacceleració de cinc dècimes en relació a la mesura de la inflació efectuada al mes d’abril (1,9% positiu).