Publicitat
Publicitat

L'IPC de l'abril es manté en el 3% del març

A Espanya, l'índex es col·loca en el 2,6% mentre que a França és de l'1,2%

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística mostren una estabilització dels preus ja que l'IPC de l'abril se situa en el 3% positiu, el mateix índex que al març. Cal destacar que a l'abril del 2016 l'índex estava en negatiu (-0,7%). En termes anyals, el comportament dels grups com a ara l'esbarjo, el vestit i el calçat, l'alimentació -tot i l'increment del preu del tabac-, els mobles i els hotels i restaurants han contribuït al manteniment dels preus a l'abril, mentre que l'habitatge, la salut i el transport han moderat el creixement.

Pel que fa a la variació mensual, augmenten quan l'any passat es mantenien els grups de mobles i serveis per a la llar i l'alimentació. El vestit i calçat, els hotels, cafès i restaurants i l'esbarjo, augmenten més que l'any anterior. Per contra, tenen un efecte moderador sobre l’IPC els grups que tenen variacions mensuals que han disminuït quan l’any anterior augmentaven, com ara el transport; i la salut i l'habitatge, que es mantenen quan l'any passat van augmentar.

Quant als països veïns, la variació anual de l'IPC d'Espanya a l’abril se situa al 2,6% positiu, tres dècimes més que al març. Aquest increment és conseqüència de l’augment dels preus del grup oci i cultura, habitatge, i hotels, cafès i restaurants. Així mateix, les dades mostren que la variació anual de l’IPC de França a l’abril se situa en l'1,2% positiu, amb un augment d'una dècima respecte al març. L'acceleració s’explica pels preus dels serveis, a conseqüència d’un augment dels preus dels productes relacionats amb les vacances de primavera. 

A nivell de la Unió Monetària, l’evolució dels preus en termes de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) ha suposat una variació anual de l'1,9% positiu a l’abril, una acceleració de quatre dècimes en relació a la mesura de la inflació efectuada al mes de març (1,5% positiu).