Lleuger descens del consum d'energia el 2017

El consum de tones equivalents de petroli i el d'electricitat baixen dues dècimes respecte al 2016

El consum d’energia en tones equivalents de petroli (TEP) durant el mes de desembre ha estat de 21.804 TEP, una xifra que suposa una variació percentual negativa del 3,7% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Pel que fa a l'energia elèctrica, cal destacar que el consum per al mateix mes va ser de 60.903 megawatts/hora (MWh), amb un descens de l'1,1% respecte al 2016.

Pel que fa al consum de TEP, des del departament d'Estadística del Govern han informat que l'únic grup amb dades representatives que presenta una variació positiva respecte al mateix mes del 2016 és fuel domèstic, amb un 4%. D'altra banda, el gasoli de locomoció, amb un 12,3%, el propà amb un 9,7%, la gasolina amb un 2,6% i l'electricitat amb un 1,1%, presenten variacions negatives.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg de tot l’any 2017, el consum d’energia ha estat de 213.336 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte a l’any 2016 de dues dècimes. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte a l'any 2016 són la gasolina amb un 2,2% i el gasoli de locomoció, amb un 0,7%. En canvi, el fuel domèstic amb un 3% menys, el propà amb nou dècimes menys i l'electricitat, amb un 0,2% menys, presenten variacions negatives.

Quant al consum d'energia elèctrica, els únics grups que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2016 són altres distribuïdores, amb un 3,3%, hoteleria i restauració amb un 0,7% i usos domèstics amb un 0,2%. D'altra banda, presenten variacions negatives destacables l'enllumenat públic amb un 19,6%, la construcció i annexes amb un 14,8% i les estacions esquí amb un 12,2%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg de l’any 2017, el consum ha estat de 557.554 MWh, amb una variació percentual negativa del 0,2% respecte a l’any 2016. Els únics grups que presenten variacions positives respecte al 2016 són els usos domèstics amb un 4,4%, les indústries amb un 3,7%, altres serveis amb un 2,3% i l'hoteleria i restauració amb un 1,9%. En canvi, l'enllumenat públic amb un 11,3% menys, les estacions esquí amb un 9,8% menys i les administracions amb un 6,8% menys, presenten variacions negatives destacables.