Publicitat
Publicitat

Nova emissió de deute públic per valor de 150 milions d'euros

Es tracta de la renovació del paquet de bons emès el 18 de desembre del 2013 que venç el 19 de desembre d'aquest any

El Govern ha aprovat aquest dimecres una nova emissió de refinançament de deute públic en la modalitat de bons per un import de 150 milions d'euros. Es tracta de la renovació del paquet de bons emès el 18 de desembre del 2013 que venç el 19 de desembre d'aquest any. La nova emissió, que torna a tenir un venciment de 36 mesos, es fa amb un tipus d'interès fix anual de l'1,15%, de manera que el pagament d'interessos es fa anualment. 

La data d'entrada en vigor del decret de l'emissió és l'1 de desembre del 2016, la data límit de formalització a les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 12 de desembre del 2016, abans de les 10.00 hores. La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 14 de desembre del 2016, i la liquidació de la subscripció el 19 de desembre del mateix mes, data fixada també com a venciment.