Optimisme contingut a la CASS amb el Fons de Jubilació

Jordi Cinca contraposa la tendència a la baixa dels resultats, per l’envelliment de la població, amb la diversificació de les inversions

Cada 30 de juny es tanquen els comptes pertanyents a la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i el seu Fons de reserva, i després de l’estiu es presenten els resultats. Enguany, però, la presentació s’ha fet amb més incidència en l’exercici actual, el que està en curs i que no sabem si seran consistents per a final d’any, per la situació d’emergència sanitària”, ha introduït aquest dijous, el president de la comissió gestora del Fons, Jordi Cinca.

El 2019, el resultat del compte de pèrdues i guanys va tenir uns resultats “extraordinaris”, amb 149 milions d’estalvi. D’aquests, 41 milions provenien de les aportacions de la branca de jubilació, i 108 de la suma del resultat de l’activitat (gestió d’actius financers, immobles i amortitzacions). Cinca ha augurat la “tendència a la baixa” del resultat de les aportacions de la jubilació, per l’envelliment de la població i l’increment de ciutadans que les cobrarà. Així, si al 2018 les aportacions van ser de 46 milions, l’any passat van ser 41 i enguany era previst tancar l’exercici amb 38. En el conjunt dels darrers deu anys, la rendibilitat ha estat del 2,63%, força superior a l’evolució de l’IPC, que ha estat del 0,89%. “En aquest sentit, anem pel bon camí”, ha dit Cinca.

En qualsevol cas, tot i les conseqüències de l'emergència sanitària per a l'economia, les dades a 31 d’agost mostren que les pèrdues, en relació a les del 31 de desembre, són gairebé equilibrades, del 0,40%. Al març, la caiguda era del 8%, que en milions d’euros, suposaven més de 100. “La recuperació ha anat molt més de pressa del què preveiem a principi d’any, però cal ser prudents”, ha estat el missatge del president del consell d’administració de la CASS.

Ara bé, la Covid ha alterat i probablement alterarà la projecció per al 2020. “Tot i que ara podem tenir una sensació de tranquil·litat, la incertesa es manté perquè l’actual és una crisi global i l’economia està globalitzada”, ha contextualitzat l’exministre de Finances.

Cinca, però, ha insistit en la “importància” de diversificar les inversions en distints gestors, divises i tipus d’actius. I ha explicat que avui dia el fons té vuits agents que el gestionen, entre entitats financeres andorranes, franceses i el mateix fons, que treballa amb el 25% del total de reserves provinents dels cotitzants.

“Podríem concloure que la recuperació ha estat molt més ràpida del què prevèiem, i que complim l’objectiu del fons, fixat per llei, que és estar sempre a nivells de rendibilitat per sobre de la inflació, malgrat el context d’incertesa que complica obtenir rendiments sense un risc elevat”, ha finalitzat Cinca.