Publicitat
Publicitat

El Tribunal de Comptes demana més evidències a la Massana per no qualificar d'endeutament l'operació d'EMAP

El Comú ha traslladat la petició a l'INAF perquè aporti evidències sobre els termes de l'operació per la qual es van emetre participacions preferents per import de 19 milions d'euros i així evitar que es comptabilitzi com a deute del Comú

La societat comunal EMAP, que explota els camps de neu d'Arinsal i Pal, va emetre el desembre del 2013, participacions preferents per import de 19 milions d'euros que van estar totalment subscrites per les cinc entitats bancàries del país. A l'operació se li va donar el tractament d'"instruments de patrimoni" per, d'aquesta manera, aconseguir que l'endeutament del Comú no superés el màxim previst a la Llei de Finances Comunals. Era una de les tres opcions que barallava el Comú, i que va ser escollida, després de no aconseguir un canvi en la llei que permetés considerar els ingressos d'EMAP comunals, com es fa amb el deute, i, a més, no trobar una oferta d'entrada de capital privat amb les condicions mínimes que exigia el Comú.

L'informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l'exercici 2013 del Comú de la Massana publicat la setmana passada pel Tribunal de Comptes considera que "amb tot, l'anàlisi de l'emissió fa concloure que aquesta operació és endeutament comunal en els termes que regula el Capítol III del Títol III de la LFC i amb els efectes previstos a l'article 47 de la mateixa llei". A més, les al·legacions aportades pel Comú, insistint a través de les consultores contractades que "no conté cap obligació expressa d'amortització o d'adquisició i que la societat manté intacta la seva facultat discrecional d'escollir entre el lliurament d'efectiu o d'un altre actiu financer per liquidar o amortitzar les participacions" no ha convençut al Tribunal, que en demana més evidències.

De fet, l'informe del Comú ha estat objecte de fiscalització complementària per part del Tribunal, sense que d'aquests treballs n'hagi resultat "cap observació que modifiqui les conclusions contingudes en el mateix". Com explica el Tribunal de Comptes, en les seves al·legacions i en un dels informes tècnics que aporta el Comú, la corporació i les seves consultores insisteix a considerar que l’obligació d’aportar fons comunals a comptes bancaris perquè siguin destinats, directament o indirecta, a adquirir a les entitats bancàries subscriptores, participacions preferents o, en el seu cas, accions provinents de la conversió, no pot ser considerada una garantia en els termes que preveu la LFC. Aquesta és la clau, segons el cònsol major, David Baró, que aquest dimecres ha assegurat que l'INAF confirmarà l'extrem, en resposta al Tribunal de Comptes, el qual condiciona la conclusió definitiva d’aquesta operació a l’aportació per part del Comú d’evidències suficients "que no deixin cap mena de dubte o possible interpretació sobre la qualificació d’aquesta obligació en el sentit de no poder ser considerada garantia".

L'Informe del Tribunal de Comptes, de fet, inclou un quadre en el qual es deixa fora aquesta operació de l'endeutament comunal, en cas que finalment es pugui provar que ha de ser així. Si les xifres acaben sent avalades, l'endeutament del Comú quedaria situat en 18,9 MEUR, per sota del màxim previst per llei de 24 MEUR. Baró ha insistit que així serà, que "el Tribunal de Comptes no ha tombat res, que els comptes han estat validats" i estan per sota del límit de deute. El cònsol major ha afirmat que l'operació és "força complexa i inèdita a Andorra" i que per això s'han de donar moltes explicacions, però que ja existeixen precedents fora del Principat, com un cas de British Airways.

Pel que fa a la col·laboració de l'INAF per esclarir el dubte, una de les possibilitats que ofereix el Tribunal de Comptes, Baró ha assegurat que el supervisor transmetrà la informació que es demana en la següent fiscalització i que hi haurà evidències per eliminar cap dubte. El Comú ha traslladat a l'INAF la demanda poc després de la publicació de l'informe del Tribunal de Comptes i, segons les converses mantingudes amb l'ens supervisor, Baró creu que acabaran confirmant la posició del Comú i esvaint els dubtes d'una "operació inèdita per resoldre un problema històric".

Baró s'ha mostrat satisfet, a més, en recordar que el Comú rebaixa el deute cada dia en 7.500 euros i que EMAP ha tancat per segon any amb beneficis i l'objectiu és que ho continuï fent, sense fer grans inversions per millorar la salut econòmica de l'entitat.