La banca gestiona prop de 45.000 milions d'euros

Els beneficis han baixat un 23%

La banca andorrana ha tancat l'exercici 2018 amb 44.925 milions d'euros de recursos gestionats, una xifra que es manté estable en els darrers tres anys però que gairebé s'ha duplicat en la darrera dècada. Ha assolit un benefici de 100 milions d'euros, 31  menys  que el 2017 (un 23%)  i 55  menys  que dos  anys   enrere, tot i la conjuntura econòmica de tipus d'interès baixos, la caiguda de les cotitzacions dels mercats financers durant el darrer exercici, i les fortes inversions tecnològiques i d'adaptació a les nover regulacions. 

Les entitats bancàries han injectat 970 milions d'euros (un 27,90% més que l'exercici anterior) a l'economia real en forma de prèstecs i pòlisses a empreses i particulars, atesa la recuperació econòmica i el creixement de la demanda. Tot i això, la inversió creditícia global ha estat de 5.909 milions d'euros, un 1,23 menys que l'exercici anterior ateses les amortizacions de prèstecs existents. Durant l'any passat, tots els bancs han mantingut els seus ratings internacionals, el que demostra la confiança en el sector per part de les agències gràcies al manteniment d'uns fonaments sòlids. Una altra dada important que mostra la sosteniblitat i confiança del sector bancari andorrà és la rendibilitat financera (ROE) que se situa en un 7,31%, per sobre la mitjana dels bancs europeus (6,85% segons dades del tercer trimestre del 2018).

La ràtio de solvència és del 16,30% per sobre de la mitjana dels bancs europeus (que se situa en el 14,18%). Aquest any serà el primer exercici en què les entitats presentaran la ràtio de solvència segons els criteris de Basilea III després de l'entrada en vigor de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.

D'altra banda, el sector bancari encara la part final de la seva transformació per definir un model de negoci adaptat als canvis que s'han produït al mercat i a l'entorn. La tendència del sector ha estar prioritzar la inversió tecnològica, especialment en projectes de transformació digital, on s'han invertit 30 milions d'euros durant el 2018, i en l'adaptació d'equips i processos per implementar en un temps rècord la revolució regulatòria que han d'afrontar també els bancs europeus.

Finalment, la confiança en el sector bancari andorrà s'ha vist enfortida pel darrer informe del Moneyval que destaca la feina feta per Andorra en matèria de prevenció del blanqueig, i la consideració com a país cooperant segons l'Ecofin.