Economia 21/12/2021

La CASS presenta un simulador en línia per calcular les pensions de jubilació

Permetrà als assegurats disposar d'una millor informació que serà actualitzada en cada canvi legislatiu

ANA Economia
2 min
L'edifici de la CASS.

Andorra la VellaEl Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat durant la sessió ordinària que ha tingut lloc aquest dimarts l'activació d'un simulador en línia per calcular les pensions de jubilació. Es tracta d'una nova eina desenvolupada per la CASS que permetrà realitzar el càlcul aproximat d'acord amb els punts acumulats en el moment de fer la simulació i una projecció a futur de l'edat de jubilació.

Des de la CASS es valora positivament activar aquesta eina, ja que permet als assegurats disposar d'una millor informació que serà actualitzada en cada canvi legislatiu. Per aquelles persones interessades, la simulació es pot fer a través del portal web www.cass.ad/simulador-pensions.

Tarifes dels nous actes de cardiologia intervencionista

D'altra banda, el Consell d'Administració de la CASS també ha validat les tarifes dels nous actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmica del SAAS. Cal destacar que fins al moment actual, totes les tècniques de cardiologia intervencionista eren derivades a centres de fora d'Andorra. Durant l'any 2021 (fins al maig) s'han derivat fins a 317 pacients.

Així doncs, el SAAS, via concurs internacional, ha incorporat a la seva cartera de serveis els relacionats amb cardiologia intervencionista, fonamentalment pel que fa a la pràctica de coronariografies, angioplàsties i col·locació d''stents' intracoronaris, estudis electrofisiològics, diagnòstics i terapèutics, així com la col·locació de marcapassos.

Aquest nou servei, per tant, permetrà la realització a Andorra i a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell de les tècniques bàsiques i programades, mantenint la derivació a centres de referència de les tècniques més complexes o les més urgents. Aproximadament es pot preveure que es realitzin a Andorra el 80% de les actualment prescrites.

Modificació del reglament de funcionament del Tribunal Mèdic

Finalment, des de la CASS s'informa que el decret d'aprovació del reglament de funcionament del Tribunal Mèdic tramès ha simplificat el procediment de resolució dels recursos que tinguin per objecte la valoració de l'estat de salut de la persona assegurada per part del Tribunal Mèdic.

Així, s'estableix la facultat per part de la persona assegurada o bé pel Consell d'Administració de demanar el parer d'un Tribunal Mèdic compost per tres especialistes: un metge nomenat per l'àrea de Medecina Legal i Forense especialista en valoració del dany corporal, un metge de la CASS i un metge nomenat per la persona asseguda.

stats