El consum d'energia creix l'1,3% al setembre

Les dades del departament d'Estadística mostren, però, una davallada del 2,3% en el consum elèctric

Les dades del departament d'Estadística facilitades aquest dilluns mostren que consum d’energia en TEP (tones equivalents de petroli) al setembre ha crescut un 1,3% -ha estat de 15.435 TEP- respecte al mes de setembre de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2016 són el propà, el fuel domèstic i el gasoli de locomoció, mentre que la gasolina i electricitat han baixat.

Així mateix, de gener a setembre, hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 156.332, és a dir, vuit dècimes menys respecte al mateix període de l'any 2016. Els grups amb dades significatives que creixen respecte al mateix període del 2016 són el propà, la gasolina i el gasoli de locomoció i, per contra, el fuel domèstic i l'electricitat presenten descensos.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 214.041 TEP, am un augment respecte el mateix període anterior d'una dècima. En aquest període creixen el propà, la gasolina, l'electricitat i el gasoli de locomoció, mentre que el fuel domèstic davalla.

D'altra banda, el consum d’energia elèctrica al setembre ha estat de 36.461 MWh, amb un descens del 2,3% respecte al mes de setembre del 2016. Els grups que augmenten el consum respecte al mateix mes de l'any passat són les indústries, les altres distribuïdores i els usos domèstics. en canvi, l'enllumenat públic, les administracions, els serveis financers i la construcció i annexes presenten descensos destacables.

Les dades mostren que de gener a setembre d'enguany hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 409.024, és a dir, un 0,9% menys que al mateix període de l'any anterior. Els grups que presenten un creixement són els usos domèstics, altres serveis, hoteleria i restauració i indústries, però baixen l'enllumenat públic, les estacions d'esquí i les administracions.

Finalment, pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 555.081 MWh, amb un augment de sis dècimes respecte al període anterior. Ha crescut el consum de les estacions d'esquí, els usos domèstics i l'hoteleria i restauració. En canvi, del consum en enllumenat públic i el de les administracions baixen.