Publicitat
Publicitat

El total dels salaris mensuals dels comandaments del SAAS és de més de 44.000 euros

Ho comunica el Govern en una de les respostes escrites al conseller liberal Jordi Gallardo. En una altra resposta s'informa que els imports dels autes notificats per l’Administració de Justícia pels impagaments de taxes i impostos arribava el gener del 2014 a més de 3 milions d'euros

El Consell General ha publicat aquest divendres al seu butlletí oficial les respostes escrites a tres preguntes formulades pel conseller liberal Jordi Gallardo i per la consellera socialdemòcrata Rosa Gili. Una d’aquestes preguntes demanava les retribucions del personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), els comandaments del qual cobren 44.201,54 euros en conjunt.

A la pregunta de Gallardo sobre les retribucions del personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el Govern ha fet pública la taula salarial dels comandaments i el Reglament de personal del SAAS que descriu les retribucions per categoria. Qui més retribució rep és el cap de traumatologia de l’hospital, amb un salari brut mensual de 8.855,28 euros, superior, fins i tot al del director general del SAAS, Lluís Burgués, que cobra 8.370 euros bruts (incloent-hi el salari base, el complement de responsabilitat afegida, la prima de valoració del lloc de treball, la prima d’exclusivitat, l’antiguitat, la prima ‘ad personam’ i la retenció de la Llei de Mesures de contenció de la despesa). En total els comandaments reben 44.201,54 euros.

Impagaments de taxes i impostos per valor de més de 3 MEUR

Pel que fa als imports dels autes notificats per l’Administració de Justícia pels impagaments de taxes i impostos, i que l’Administració de Justícia ha retornat al Govern per no haver imposat procediment legal establert, eren de 3.143.920,36 euros el 29 de gener del 2014, quan es van publicar els deutes generats l'exercici 2011. El ministre de Finances, Jordi Cinca, detalla al conseller Jordi Gallardo que d’aquests, gairebé 600.000 euros pertanyien a les taxes sobre la tinença de vehicles, mentre que més de 2,5 MEUR eren taxes sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques.

La Llei permet, segons el Govern, que la CASS sigui entitat gestora del Pla de Pensions de la funció pública

D’altra banda, la consellera socialdemòcrata Rosa Gili, pregunta sobre la possibilitat que la CASS esdevingui entitat gestora del Pla de Pensions de la Funció Pública. El ministre de Finances, Jordi Cinca, respon a la consellera que tot i que el Govern, “a hores d’ara” no ha donat cap indicació a la CASS ni al Consell d’Administració del Fons de Pensions de la funció pública perquè esdevinguin entitat gestora del pla de pensions de la funció pública, els seus responsables coneixen el contingut de la llei i la possibilitat que la llei els hi dóna de poder optar a ser entitat gestora.

El Govern també assegura que no ha encarregat cap estudi en relació a la conveniència d’aquesta opció i que tampoc no ho ha fet la CASS. No obstant això, entén que la llei dóna cobertura legal suficient perquè, “si ho creuen oportú”, puguin postular a ser l’entitat gestora del pla de pensions de la funció pública.