L'economia andorrana creix un 2,2% en el segon trimestre

Supera en mig punt la variació del mateix període de l'any anterior

Les dades del departament d'Estadística del Govern mostren que l’economia andorrana ha enregistrat un creixement real del 2,2% en el segon trimestre del 2018, superant en més de mig punt la variació del mateix període de l’any anterior. El segon trimestre es caracteritza per un augment de les taxes de variació reals en relació als creixements en els primers trimestres. D’acord amb l’evolució fins a la meitat de l’any, la tendència del PIB real per al 2018 superaria els creixements anuals estimats des de l’any 2007, acostant-se a l’enregistrada l’any 2014 (2,3%). Cal tenir en compte que el creixement real del PIB és el càlcul que permet fer comparacions de desenvolupament econòmic, tant en el temps com entre economies de mides diferents, sense tenir en compte els canvis de preus.

Sectorialment, el comportament del trimestre és molt semblant a l’estimat en el primer trimestre del 2018 i en els darrers trimestres del 2017, on tots els sectors d’activitat experimenten creixements reals similars, i es va diluint la dinàmica dual en l’economia andorrana fins a finals de l’any 2016 en la mesura que també els serveis financers consoliden la dinàmica dels trimestres immediatament anteriors.

El sector industrial continua arrossegant el creixement negatiu dels darrers trimestres i, en canvi, la construcció i els serveis no financers ofereixen creixements intensos. En conseqüència, l’economia andorrana, supera lleugerament els creixements observats l’any 2016 i 2017, situant-se per sobre de l’economia francesa (1,7%) i al mateix nivell de la variació en la Unió Europea dels 28 (2,2%). Si es considera només l’economia no financera (sense tenir en compte el sector bancari), el creixement és proper a la dinàmica de l’economia espanyola (2,7%).

  • Etiquetes