Publicitat
Publicitat

Un 60% de les empreses del país va declarar beneficis l'any 2014

Es tracta de 5.134 de les 8.523 que ja han fet la declaració de l'Impost de Societats o de l'Impost sobre la Renda de les Activitats Econòmiques

El 60,24% de les empreses andorranes van declarar beneficis l'any 2014. Així es desprèn de la resposta escrita que ha donat el Govern a la pregunta formulada pel conseller liberal Jordi Gallardo, i que s'ha publicat aquest divendres al Butlletí del Consell General. En la seva resposta, però, l'Executiu deixa clar que aquestes xifres podrien variar.

Per oferir aquesta resposta, el Govern ha extret les dades de les declaracions de l'Impost sobre Societats (IS) i de l'Impost sobre la Renda de les Activitats Econòmiques (IAE) corresponents a l'exercici fiscal 2014 presentades pels obligats tributaris fins a la data.

De les 8.523 empreses que han realitzat aquestes declaracions (3.069 a través de l'IAE i 2.065 a través de l'IS) un total de 5.134 han presentat beneficis, el que representa aquest percentatge del 60,24%.

En la seva resposta, però, el Govern especifica que aquestes dades poden patir alternacions per dos motius. D'una banda perquè el període voluntari per presentar les declaracions de l'IS de l'exercici 2014 encara no ha finalitzat, ja que queden pendents les societats que tenen un exercici fiscal diferent a l'any natural. De l'altra pel fet que les declaracions que suporten aquestes dades poden ser sotmeses als procediments de comprovació i inspecció tributària.

En la seva resposta, el Govern assegura que per motius tècnics no es poden detallar aquests resultats per sectors ni tampoc fer comparacions amb les xifres d'anys anterior.