El nombre d'establiments inscrits al registre de comerç creix el 3,9% el primer trimestre respecte del 2019

Es confirma la tendència a l'alça des del 2012, quan es va donar el valor mínim dels darrers anys

El nombre d’establiments inscrits al Registre de comerç i indústria al tancament del primer trimestre de l'any es va situar en 9.639, la qual cosa representa un augment del 0,8% (78 establiments establiments més) respecte al tancament del trimestre anterior i un augment del 3,9% (358 establiments més) en comparació amb el mateix període del 2019.

Tal com recull el departament d'Estadística del Govern, en l’àmbit sectorial es detecta que, segons l’ activitat econòmica de la classificació d’activitats econòmiques de l’any 1999, declarada com activitat principal, gairebé el 70% dels establiments se centralitzen en tres sectors.

En primer lloc, el de comerç i reparació de vehicles de motor, que era, amb el 30,8%, el que més establiments tenia registrats amb 2.973, amb un increment, respecte a finals de l’any 2019, del 0,1% (4 establiments més). Seguidament es va situar el sector d'activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials, amb 2.691 establiments, el 27,9% del total, registrant un augment del 2,3% (60 establiments més) respecte al trimestre anterior. En aquest sentit, del total d’establiments d’aquest sector, 486 estaven relacionats amb les activitats immobiliàries, la qual cosa representa un augment del 2,3% (11 establiments més) en comparació a finals de l’any 2019; i 2.205 establiments estaven relacionats amb els serveis empresarials registrant també un augment del 2,3% (49 establiments) respecte al trimestre anterior. En tercer lloc, en el sector hoteleria hi havia, a finals del primer trimestre del 2020, 1.053 establiments registrats (el 10,9% del total), la qual cosa va representar un increment intertrimestral del 0,2% (2 establiments).

Pel que fa a l’evolució anual del nombre d’establiments inscrits al Registre de comerç i indústria, s’observa el canvi de tendència a partir de l’any 2012 (7.178 establiments) en què es dona el valor mínim dels darrers anys i, a partir d’aquell moment, l’evolució és a l’alça fins als 9.639 actuals.

Pel que fa a les altes, cal destacar que durant el primer trimestre de l'any se'n van registrar 195, xifra que va suposar 52 altes menys que les registrades durant l’últim trimestre del 2019 o sigui una reducció del 21,1%. Aquest fet s’explica, en part, per la reducció en el nombre d’altes del sector comerç i reparació de vehicles de motor, en què es van registrar 45 altes al primer trimestre del 2020, el -40,8% (-31 establiments) respecte a finals del 2019, i van representar el 23,1% de les altes. Així mateix, és important destacar la reducció en el nombre d’altes dels sectors hoteleria (-58,3% i -14 establiments) i altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals (-50,0% i -12 establiments). Cal destacar que el major nombre d’altes va correspondre al sector activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials, que va comptar amb 100 altes durant el primer trimestre de l'any, la qual cosa va significar el 51,3% del total de les altes registrades i un augment del 5,3% (5 establiments més) en comparació al trimestre anterior. Concretament, del total de les altes registrades en aquest sector, 13 establiments estaven relacionats amb les activitats immobiliàries, la qual cosa representa una disminució del -23,5% (-4 establiments) i 87 establiments estaven relacionats amb els serveis empresarials registrant un augment de l'11,5% (9 establiments més).

D'altra banda, durant el primer trimestre de l'any es van donar de baixa un total de 117 establiments, 22 menys que el trimestre anterior en què es van registrar 139 baixes, xifra que va representar un descens intertrimestral del 15,8%. Per sectors d’activitat econòmica declarats com a activitats principals, comerç i reparació de vehicles de motor va registrar el nombre més elevat d’establiments donats de baixa amb 41 (el 35% del total) la qual cosa va representar una disminució del 22,6% (12 establiments menys) respecte al trimestre anterior. En segon lloc, en el sector activitats immobiliàries i de lloguer, serveis empresarials es van donar de baixa 40 establiments (el 34,2% del total), el que va suposar un augment del 8,1% (3 establiments més) en comparació amb l’últim trimestre de l’any 2019. Així, del total de les baixes registrades en aquest sector, dos establiments estaven relacionats amb les activitats immobiliàries, la qual cosa va representar un descens del 75,0% (6 establiments menys) en comparació a l'últim trimestre del 2019, i 38 establiments estaven relacionats amb els serveis empresarials, registrant un augment intertrimestral del 31,0% (9 establiments més).

Durant el primer trimestre del 2020, la creació neta d’establiments va presentar un saldo positiu a partir de l’alta de 195 establiments i la baixa de 117, una diferència de 78 establiments i va significar un descens intertrimestral del 27,8% (30 establiments menys). A més, en comparació al primer trimestre de l’any anterior en què la creació neta va situar-se en 111 més, la creació neta d’establiments al primer trimestre de l’any 2020 va patir un important descens del 29,7% (33 establiments menys).

Per sectors d’activitat econòmica de la classificació declarades com a activitats principals, el d'activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials és, amb gran diferència respecte als altres, el que va registrar el saldo positiu més elevat en la creació neta d’establiments (60 més), fet que va suposar un augment del 3,4% (dos establiments) en comparació amb el trimestre anterior. En concret, onze establiments estaven relacionats amb les activitats immobiliàries, la qual cosa va representar un augment intertrimestral del 22,2% (dos establiments) i 49 establiments estaven relacionats amb els serveis empresarials, la mateixa xifra que el trimestre anterior.