Publicitat
Publicitat

Les importacions baixen un 2,9% al juliol

Destaquen negativament els grups d'energia, amb un descens del 23% i de construcció, amb una baixada del 20,3%. Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han pujat un 3,3% respecte al període anterior, i destaca el grup de joieria amb una pujada del 26,4%

El Departament d'Estadística ha facilitat les dades de les importacions i les exportacions del mes de juliol, que mostren que les importacions, per un valor de 109,04 milions d’euros, han baixat un 2,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. Destaquen negativament els grups d’energia, amb un descens del 23,0%, seguit de construcció (20,3%) i electrònica i joieria (13,7% i 11,2%, respectivament). Sense el capítol energia, el descens és d’un 1,6%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han pujat un 3,3%, respecte al període anterior, i sense el capítol energia, les importacions augmenten un 6,1% en comparació al període anterior. Al llarg dels darrers dotze mesos, la majoria de partides presenten valors percentuals positius, destacant joieria (26,4%), transport (12,0%) i industrial (9,3%). Les partides amb valors negatius són energia (22,0%) i vestit i calçat (2,7%). De gener al juliol de l’any 2016, el total d’importacions arriba als 671,51 milions d’euros, amb un creixement del 4,6% respecte al mateix període de 2015. Destaquen amb valors positius: joieria (41,5%), diversos (15,1%) i transport (13,1%). En canvi, les úniques partides negatives són energia, amb una baixada del 24,9%, i vestit i calçat, amb un descens de l'1,3%.  

Quant a les exportacions, al juliol han estat per valor de 8,13 milions d’euros, amb un creixement del 21,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les partides exportades que destaquen al juliol, amb creixement, són joieria, amb un 368,5%, i farmàcia-perfumeria, amb un 89,7%, mentre que pateixen un descens destacat combustibles, amb un 100,0%; begudes i tabac, amb un 98,2%, i alimentació, amb un 78,8%. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions han estat d’un valor de 89,01 milions d’euros, el que suposa una pujada del 15,6% respecte a l’acumulat del període anterior en què les exportacions en valor van ser de 76,99 milions d’euros. Destaquen, amb un valor percentual positiu, les partides de joieria, amb un 58,0%; begudes i tabac, amb un 42,8%; Farmàcia-perfumeria, amb un 33,3%, i transport, amb un 26,1%.

D’altra banda, baixen combustibles, amb un 84,6%, i alimentació, amb un 27,9%. De gener al juliol de l’any 2016, el total d’exportacions és de 54,72 milions d’euros, amb un creixement del 18,2% respecte al mateix període de 2015. Destaquen amb valor positiu joieria (58,0%), transport (31,7%) i industrial (30,3%). En canvi, les partides negatives més destacades són combustibles (78,3%), construcció (20,7%) i alimentació (20,6%).  

Pel que fa a les importacions i quant a les dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostra una tendència estable positiva, encara que aquest mes de juliol ha sofert una petita davallada, situant-se en una pujada del 0,9%. En canvi, les exportacions mostren una tendència decreixent, situant-se aquest mes de juliol en el 0,4% negatiu. 

Importació de carburants

La importació de carburants durant el mes de juliol ha estat de 12,69 milions de litres. Això vol dir que hi ha una baixada respecte al mateix mes de l’any anterior del 8,7%. Aquest mes totes les partides presenten una variació negativa: fuel domèstic, amb un 10,5%; gasolina sense plom, amb un '9,2% i gasoil de locomoció, amb un 8,2%. En els primers set mesos d'enguany la importació dels carburants és de 100,76 milions de litres, amb un creixement de l'1%, en contraposició al mateix període de l’any 2015. Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 176,49 milions de litres, el que suposa una pujada del 0,8% respecte als 175,04 milions de litres importats durant el període anterior. 

Pel que fa a la importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta una evolució lleugerament negativa al llarg dels darrers sis mesos, situant-se aquest mes de juliol en un valor negatiu del 0,1%.