Publicitat
Publicitat

Les importacions es mantenen al juliol

Les dades del departament d'Estadística mostren un augment del 12,7% de les exportacions

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que les importacions al juliol han sumat un valor de 109,08 milions d’euros, que no suposa cap variació percentual respecte al juliol de l’any anterior. Destaca positivament el grup del transport, amb un augment del 46,8%. Per contra, presenten un descens els grups de la joieria (26,4%), la construcció (13,9%), l'energia (12,5%) i la farmàcia i perfumeria (11%). Sense el capítol de l'energia, l'augment és d’un 0,6%. 

Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.276,82 milions d’euros, el que suposa un creixement del 6,6% respecte a l’acumulat del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.197,96 milions d’euros. Sense el capítol de l'energia”, les importacions augmenten un 6,4% en comparació al període anterior. Això es perquè totes les partides presenten valors percentuals positius, i destaquen la joieria i el transport. 

Les dades mostren també que durant els primers set mesos d'enguany, el total d’importacions és de 722,16 milions d’euros, amb un augment del 7,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius l'energia, el transport i la joieria.   

Pel que fa a les exportacions, durant el mes de juliol han sumat 9,16 milions d’euros, amb un creixement del 12,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les partides exportades que destaquen amb un creixement són les begudes i el tabac, la farmàcia i perfumeria, el transport, l'alimentació i la industrial. Té una variació percentual negativa remarcable únicament la partida de joieria. 

Quant a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 96,76 milions d’euros, amb un augment del 8,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen, amb un valor percentual positiu, les partides de farmàcia i perfumeria, industrial” i joieria. Altrament, presenten descensos remarcables els combustibles i les begudes i tabac.  En els primers set mesos d'enguany el total d’exportacions és de 60,74 milions d’euros, amb un augment del 10,9% respecte al mateix període del 2016. Destaquen amb valors positius les partides de farmàcia i perfumeria, construcció, joieria i industrial. En canvi, les partides negatives més destacades són els combustibles i les begudes i tabac.

Finalment, pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència general a la baixa en els darrers mesos, amb una dècima negativa per a aquest mes de juliol. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència també a la baixa en els darrers cinc mesos, tot i la petita pujada del darrer mes. Aquest últim mes de juliol les exportacions se situen en un 0,4% negatiu.