El nombre d'assalariats augmenta un 3,6%

L'increment dels cotitzants per compte propi arriba al 5,1% durant el darrer any

El consell d'administració de la CASS, reunit aquest dimarts, ha aprovat la liquidació de comptes del tercer trimestre 2018 en què cal destacar que han augmentat els ingressos a causa de l’increment del nombre d’assalariats i treballadors per compte propi. Així, el nombre d’assalariats s'ha recuperat en relació als nou primers mesos de 2017, amb un augment del 3,6%. Al mes de setembre constaven 39.152 persones registrades com a assalariades a la CASS. A més, ha augmentat el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de setembre eren 6.526, un 5,1% més dels que constaven registrats el setembre de 2017.

Aquestes xifres han provocat un increment del 7% els ingressos en la branca general per cotitzacions d’assalariats i autònoms respecte al tercer trimestre l’any 2017. En la branca jubilació, en canvi, l'augment de les depeses (9,9%) han superat els ingressos (6,1%).

D'altra banda, el consell d'administració ha aprovat el conveni de col·laboració entre la CASS i el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior per la consulta de dades dels fitxers de la parapública relacionades amb la gestió de prestacions econòmiques del departament d’Afers Socials.

Per un altre costat, Carme Moles, defensora de l’afiliat, ha presentat el seu primer informe després de tres mesos i mig exercint les funcions. Durant aquest temps ha rebut 30 reclamacions i cap queixa. En aquest sentit, les reclamacions són percebudes pels afiliats com accions o omissions per part de la CASS, que entenen com un perjudici als seus interessos o drets. Totes les reclamacions han estat contestades i resoltes per la defensora de l’afiliat, que no ha hagut de presentar cap cas al consell d’administració. El consell d'administració ha decidit convocar un concurs per contractar un defensor de l’afiliat per l’any 2019.