Publicitat
Publicitat

El pressupost de l'AREB per al 2015 ascendeix a 20,7 MEUR

S'ha aprovat el projecte de llei de modificació del pressupost per incloure el pressupost de l'AREB, i un avanç de fons d'1,5 MEUR

L'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) rebrà aquest any un pressupost de 20.722.890,16 euros, una xifra dividida en dues parts. Per una banda, 700.514,06 euros corresponen a les despeses corrents de l'organisme, una quantitat similar a la que rebrà l'any 2016, i per una altra banda, els 20.022.376,10 euros restants fan referència a les despeses vinculades al procés de resolució de la BPA. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que juntament amb l'aprovació d'aquest projecte de llei de modificació del pressupost s'ha decidit fer un avanç de fons d'1,5 milions d'euros "que serviran perquè mentre estigui el projecte de llei a tràmit parlamentari, ja puguin fer front als pagaments que tingui pendents". En el moment en què finalitzi el procés de resolució, l'AREB tornarà els 20 milions al Govern "amb la idea que el procés no costi diners a l'Estat ni als contribuents", ha afegit.

La Llei de l'AREB es va aprovar el passat mes d'abril, moment en què es va dotar l'organisme de 500.000 euros per poder començar a treballar. Aquesta quantitat s'ha de restar ara dels 700.000 euros que s'han aprovat per fer front a les despeses ordinàries. Aquests diners es finançaran amb el pressupost corrent de l'any 2015, i segons Cinca, "no es preveuen dotacions extraordinàries". És més, el ministre ha explicat que s'extrauran principalment del Ministeri d'Ordenament Territorial, ja que hi ha partides d'obres que pel ritme d'execució que porten, no s'acabaran gastant la seva totalitat.

Pel que fa als poc més de 20 MEUR, es finançaran amb un crèdit extraordinari que inclou el projecte de llei de modificació del pressupost. El ministre portaveu ha explicat que "el que fem és demanar que s'incrementi la capacitat d'endeutament de l'Estat per poder fer front al procés de resolució", una quantitat que l'AREB retornarà al Govern quan finalitzi el procés de subhasta de Vall Banc.

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres un avanç de fons d'1,5 milions d'euros perquè l'AREB pugui anar fent front als pagaments mentre no s'aprovi la modificació del pressupost. Cinca ha explicat que aquesta quantitat no se suma als 20 milions d'euros, sinó que "en el moment que estigui constituït el préstec es restarà aquesta quantitat". El format del préstec encara està per definir, tot i que el ministre de Finances aposta perquè sigui més propi d'un crèdit.