El nou programa d'avals del Govern ajudarà a l'adaptació d'establiments a les mesures sanitàries

Hi ha tres línies de finançament i l'executiu hi destina un total de 100 milions

El Govern ha donat llum verda al segon programa d' avals públics per pal·liar els efectes causats per la Covid-19, és a dir, el segon programa de crèdits tous que en aquest cas, a més de mantenir les ajudes per al refinançament de les quotes creditícies i dotar de liquiditat les empreses i negocis per al pagament de la part patronal de les suspensions temporals de contractes de treball i reduccions de jornada laboral, també es destinarà a aquelles empreses que hagin de finançar inversions d' adequació dels seus negocis arran de la crisi sanitària. L'import que l'executiu destina és de 100 milions d'euros que serviran per cobrir les demandes que es facin en cadascuna de les línies a què es poden acollir empresaris i autònoms. Tal com ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, "la voluntat és continuar donant suport i esmorteir al màxim l'impacte econòmic per a les empreses i els autònoms i gràcies a aquestes injeccions econòmiques evitar al màxim possible els acomiadaments i que una crisi sanitària que ha tingut un important impacte econòmic no es transformi en una crisi social".

Els empresaris i autònoms que s'hi acullin podran gaudir d'aquests crèdits a interès zero ja que és el Govern qui els avala. Els destinataris no podran tenir deutes amb l'administració i, a més, mentre duri el programa no es podran distribuir dividends. Els imports que podran percebre seran els equivalents a les despeses patronals de tres mesos i les quotes, també, de tres mesos mentre que l'adequació de locals estarà dotat amb 15 euros per metre quadrat.

Per evitar al màxim possible el contacte presencial aquestes tramitacions es podran fer per via telemàtica i, tal com ha comentat Jover, un equip "ampli" amb personal dels ministeris de Finances i Economia analitzarà les peticions, amb el suport del Col·legi d'Economistes. Intervenció general farà les verificacions escaients i al final del programa el Govern emetrà una memòria que es traslladarà al Tribunal de Comptes. A més, en cas d'execució o fallida es publicarà el nom del beneficiari i l'import que havia sol·licitat.