Economia 15/06/2016

Reserves per a l'intercanvi automàtic

Entre aquestes hi ha el fet que la informació que es trameti s'acoti als impostos que són vigents a Andorra, és a dir, el de societats, IRPF, activitats econòmiques, l'Impost Sobre la Renda dels no Residents, el de plusvàlues i el del patrimoni

Ana
3 min
El ministre de Finances, Jordi Cinca

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimecres a la tramesa al Consell General del conveni del Consell d'Europa i l'OCDE relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal i el projecte de llei d'intercanvi automàtic d'informació fiscal. Pel que fa al conveni, el Govern ha estipulat cinc reserves que, de fet, i tal com ha comentat el ministre de Finances, Jordi Cinca, són les mateixes que han fet altres jurisdiccions similars a l'andorrana, amb una plaça financera "sòlida", com ara Suïssa o Luxemburg. Així, entre aquestes hi ha el fet que la informació que es trameti s'acoti als impostos que són vigents a Andorra, és a dir, el de societats, IRPF, activitats econòmiques, l'Impost Sobre la Renda dels no Residents, el de plusvàlues i el del patrimoni i que, per tant la informació no pugui ser utilitzada en relació a altres impostos.

Altres tres reserves fan referència a l'assistència de l'administració tributària i, en aquest sentit, es determina que no hi haurà assistència recaptatòria, tampoc assistència administrativa en relació a les notificacions d'altres administracions i tampoc assistència recaptatòria per deutes i crèdits tributaris anteriors a la data d'entrada en vigor del conveni.

La darrera de les reserves fa referència a fet que la informació podrà ser utilitzada quan faci referència a infraccions penals comeses en un període màxim de tres anys anteriors. És a dir que la informació no pot ser utilitzada per delictes de més de tres anys d'antiguitat en relació a le'ntrada en vigor del conveni.

A banda d'aquestes reserves hi ha declaracions que s'incorporen a aquest conveni entre les quals la que determina que serà el Ministeri de Finances l'autoritat competent per dur a terme aquests intercanvis. Altra també és sobre la potestat d'Andorra d'informar a les persones sobre les quals es demani informació i que no es permetrà que inspectors de fora participin en les inspeccions que es facin a Andorra.

Cinca ha manifestat que el fet que se signi aquest conveni "en res deroga" la modalitat de sol·licitud d'informació prèvia vigent fins ara i que també s'inclou en aquest conveni juntament amb l'automàtic i l'espontània, una modaltat que encara s'està desenvolupant en els diferents països. Així, el ministre de Finances ha dit que és l'article 6 del conveni el que dóna peu a l'intercanvi automàtic perquè la informació prèviament definida pugui ser intercanviada amb l'altre estat de manera regular.

Cinca ha recordat que en base també al conveni multilateral entre autoritats competents en matèria fiscal que Andorra va signar el 2015 els intercanvis només es podran donar amb els països signataris del conveni del Consell d'Europa i de l'OCDE, 81, i que també tinguin en vigor el multilateral.

Llei d'intercanvi

Pel que fa al projecte de llei d'intercanvi automàtic, té per objecte regular l'intercanvi d'informació en matèria fiscal entre Andorra i altres estats en el marc de l'acord entre la Unió Europea i el Principat signat el febrer del 2016 i també dins dels convenis i acords internacionals amb aplicació de l'estàndard comú de l'OCDE de la normativa de comunicació relativa a la informació sobre comptes financers, segons ha destacat Cinca que ha afegit que estableix, entre altres, les entitats que estan obligades a facilitar aquesta informació, quins comptes estan subjectes a aquesta informació i quins no, així com què passa amb els preexistents abans de l'entrada en vigor de la llei.

Quant a aquest darrer apartat en el cas de les persones físiques, es trametrà informació en el cas d'aquells operatius abans de l'1 de gener del 2017 quan tinguin un saldo superior a un milió d'euros a partir del 2018 i quan sigui inferior a un milió a partir del 2019 i en el cas de les persones jurídiques, la informació es facilitarà a partir del 2019 sempre i quan el saldo sigui superior a 250.000 dòlars.

Pel que fa a les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació seran les entitats residents a Andorra i les sucursals d'entitats no residents a Andorra, les asseguradores i les entitats bancàries, financeres d'inversió (tant agències com societats) societats gestores de patrimonis i societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva en actius financers.

També es determina que queden exclosos de l'intercanvi comptes vinculats a contractes d'assegurances que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social o aquells que tinguin altres finalitats com ara l'adquisició d'un habitatge. També els que estiguin inactius i amb un saldo inferior a 1.000 dòlars, els comptes corrents operatius que estiguin destinats exclusivament a cobrir pagaments vinculats a l'ús d'una segona residència i els títols de deute públic emès pel Govern o altres institucions.

Cinca ha manifestat que ja ha mantingut trobades amb els membres dels diferents grups parlamentaris i que ha copsat una "predisposició absoluta" a dur a terme aquestes reunions i ha afegit "l'interès" mostrat pels liberals. També ha incidit en el fet que Andorra ha apostat per estar al costat dels països cooperadors i que, per tant, han de complir els estàndards internacionals que es marquen.

stats