Les transaccions immobiliàries creixen un 4,4% el segon trimestre de l'any

L'activitat més destacada es dona entre els habitatges de segona mà

El departament d'Estadística va publicar ara fa tot just un mes, per primera vegada, dades sobre transaccions immobiliàries i preus de l'habitatge i sòl, tant del 2017 com del primer trimestre del 2018. Aquest dilluns torna a fer públiques dades corresponents al segon trimestre de l’any. Així, cal destacar que en aquest segon trimestre de l’any hi ha hagut un increment del 4,4% en el nombre de transaccions immobiliàries (541) respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa als béns immobles transmesos, és especialment destacable un augment del 43,8% en els de segona mà, que passen dels 1.231 de l’any passat a 1.613.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades per Estadística, els béns immobles transmesos durant el segon trimestre de l’any creixen, de mitjana, un 31% respecte al segon trimestre del 2017. Pel que fa al tipus, els béns immobles d’obra nova transmesos en el segon trimestre del 2018 disminueixen un 63,7% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Aquesta davallada es dona en totes les categories, és a dir, pisos, habitatges unifamiliars... I, en canvi, creixen els de segona mà, tal com s’ha esmentat, i en totes les categories.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2018, ha disminuït en el -7,7% respecte al segon trimestre de l’any 2107. Cal destacar que la davallada és especialment important en l’obra nova, amb un -73,6%. Aquesta caiguda es registra en tots els tipus de contrucció amb l’excepció de pisos, habitatges unifamiliars i edificis de segona mà, on hi ha un increment del 20,5%.

Pel que fa a la superfície construïda transmesa, expressada en metres quadrats, s’ha incrementat el 20,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior, destacant la superfície relativa a terrenys i places d’aparcament. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova ha disminuït el -70,5%, essent els pisos, habitatges unifamiliars i edificis les categories que més han disminuït respecte al segon trimestre del 2017. Per contra, la superfície de béns immobles de segona mà ha crescut el 24,2%, especialment la superfície corresponent als terrenys i places d’aparcaments.

Cal destacar que si es tenen en compte dades dels darrers dotze mesos, les transaccions immobiliàries creixen un 9,6%. En canvi, els béns immobles transmesos cauen un 5,2%, amb un descens del 80,4% en obra nova i, en canvi, augmenta un 19,6% en la segona mà. Pel que fa al valor dels immobles transmesos, baixa un 3,9% en l’acumulat dels darrers dotze mesos. La davallada més important té lloc en obra nova, amb un -64,2% i, en canvi, la segona mà creix un 5,5%. Quant a la superficie construïda transmesa, també cau un 47,5% en els darrers dotze mesos, sobretot l’obra nova (-97,4%).