El preu de tots els carburants puja més d'un 10 per cent durant el darrer any

Destaca el gasoil de calefacció, amb un 19,3%

Durant el mes d’agost del 2018, el preu de tots els carburants ha augmentat respecte al mes d’agost de l’any anterior: el gasoil de calefacció (+19,3%), el gasoil de locomoció (+15,3%), el gasoil de locomoció millorat (+14,7%), la gasolina sense plom de 95 octans (+12,5%) i la gasolina sense plom de 98 octans (+11,8%), segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. 

De gener a agost del 2018, tots els carburants han augmentat de preu respecte al mateix període del 2017, sobretot el gasoil de calefacció, amb un +12,5%. 

En el període de setembre del 2017 fins a l’agost del 2018, el preu mitjà de tots els carburants ha augmentat respecte al mateix període anterior, i el que més s’ha incrementat és el gasoil de calefacció (+11,9%), que ha passat de 0,674 €/litre a 0,754 €/litre, mentre que la resta de carburants també han augmentat: el gasoil de locomoció” (+8,9%), el gasoil de locomoció millorat (+8,6%), la gasolina sense plom de 95 octans (+6,1%) i la gasolina sense plom de 98 octans (+5,7%).

Pels preus dels carburants amb dades ajustades –un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem–, es constata en el gasoil de locomoció i en el gasoil de locomoció millorat una tendència a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se en un -0,1% i un -0,3%, respectivament. Igualment, pel que fa al gasoil de calefacció, presenta una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers tres mesos, i se situa en un +0,8%. Per últim, la gasolina sense plom (tant la de 95 octans com la de 98 octans) presenta una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, situant-se ambdues en un +0,9%.