Restaurant Casa Canut: amb la Q de qualitat

Referent gastronòmic i d’allotjament al país, compta ja amb un segle de vida

En els seus inicis, a principis dels anys cinquanta, la família Canut regentava un establiment de queviures al carrer del Picó, a la casa Tudel d’Escaldes. El pare anava als mercats de Lleida, Barcelona i posteriorment a França, per aprovisionar- se d’aliments per a la botiga i a la vegada per complimentar les comandes dels molts hotels que li feien confiança.

En un tancat on hi guardava els camions a l’avinguda Carlemany, coincidint amb el gran boom del turisme francès, va inaugurar la Cava Canut, un local meitat cuina-restaurant i meitat botiga. Era l’any 1954 i va estar vigent fins al 1964, any en què van obrir la botiga a la planta baixa i el restaurant a la primera planta. L’any 1970 van inaugurar les 62 habitacions de l’hotel.

A partir d’aquí es va produir una constant transformació i modernització dels establiments, que es va gestar en les dècades dels anys 80 i 90. L’any 1985 es va emprendre la nova recepció i es va adequar la botiga; l’any 1989 la nova cuina i el restaurant de la part superior, i també es van incloure sis habitacions, cadascuna amb el seu spa al lavabo, a les quals s’hi van sumar sis habitacions més l’any 1993. Aquest 1993 van condicionar el restaurant de la part superior amb fusta, tal com està actualment. L’any 1998, s’hi afegeixen sis habitacions més, 18 en total. Amb el pas del temps, les inicials 62 habitacions s’han quedat en les 33 actuals. Finalment, i en plena expansió l’any 1999, van llogar el local de la casa del costat, on hi instal·len el nou restaurant.

Fins aquí el desenvolupament d’una trajectòria amb un denominador comú: treball i millora constants, tant en l’allotjament, amb 33 habitacions personalitzades mitjançant un mobiliari de dissenyadors de renom internacional, com en l’alt nivell de qualitat d’una cuina magistral, sàviament interpretada, en què tant els productes més quotidians com els de més alta consideració gastronòmica són els autèntics protagonistes. Entaular-se als menjadors de Casa Canut és aconseguir el plaer a través dels sentits, de l’exercici de la sensualitat.