arrendaments

El Govern fixarà per llei un límit en l'increment dels preus del lloguer

Filloy anuncia que entre final d'any i principi del vinent veuran la llum la llei d'arrendaments i la que preveu la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge