Calderes

Escorcoll a la sala de calderes del Centre Cultural Les Monges de la Seu

La Guàrdia Civil demana informació sobre la central tèrmica de biomassa