camí ral

Aprenents d’excursionistes

El desconeixement o no compliment de les normes bàsiques omple les muntanyes d’actituds temeràries i incíviques