CEA, CASS

Dures crítíques de la CEA a la CASS i al Govern

El president de la patronal Xavier Altimir diu que el dèficit és insostenible i assegura estar cansat que es criminalitzi l'empresari

La CEA replica a la CASS que abans de parlar d'augment de cotitzacions cal afrontar mesures de contenció

La patronal diu en un comunicat que hi ha propostes de racionalització de la despesa que ja estan recollides en el Pla de Salut del Govern