gastroenteritis

Un aliment o estri va ser l'origen del brot de gastroenteritis a l'escola de Meritxell

Unes setze persones van patir l'abril passat episodis diarreics