Grífols

Grifols prova en pacients el seu anticòs "hiperimmune" al covid-19

Hospitals de 18 països avaluaran la immunització en malalts amb símptomes moderats