matrimonis

La llei de família cataloga com a 'casament' la unió de persones del mateix sexe

La proposta ha estat treballada pels tres grups que donen suport al Govern