Mercadona

Mercadona instal·la un sistema de reconeixement facial als seus establiments

De moment, no s'ha posat en marxa a l'establiment de la Seu d'Urgell