multiculturalitat

Andorra, un exemple de societat multicultural

Una terra d’acollida amb una llarga cultura de pau