Punt Trobada

Manca personal al Punt de Trobada

L’imminent desnonament del centre comercial dificulta la contractació de nous treballadors per a la cobertura de vacants