raiers

Els raiers també s'adapten

La Covid-19 ha obligat als raiers de la Noguera Pallaresa i del Segre a adaptar la festa