Rastrejadors

Rastrejadors: entre el perfil sanitari i l'habilitat per enquestar

Andorra disposa d'una quinzena de rastrejadors actius, i vol arribar a tenir-ne una cartera de 60