rotondes

Rotondes sense llei

Mentre que ni policia ni Mobilitat no tenen cap norma escrita, les asseguradores es basen en la jurisprudència i els professors d'autoescola es veuen obligats a "utilitzar el sentit comú"