Servei d'Atenció Domiciliària

El SAD es vol avançar a un possible increment de la demanda

Actualment el servei d'atenció domiciliària atén 170 usuaris però factors com el tancament dels centres de dia pot comportar un increment

Liberals denuncia disfuncions en el servei del SAD des que el Govern el controla

Gallardo apel·la que la vaga del funcionariat encara es pot impedir i que tot diàleg és benvingut, però avisa que si no s'evita s'hauran de demanar responsabilitats polítiques

El Servei d'Atenció Domiciliària arriba als 240 usuaris

Cinca anuncia que abans de finals d'any s'informarà tots els cònsols del desenvolupament del servei